ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมจัดเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Admin
04/03/2020
ข่าวกรม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศจัดตั้งศูนย์เพื่อบริหารจัดการหน้ากากอนามัย โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมบริหารจัดการกระจายหน้ากากอนามัย

Admin
03/03/2020