ข่าวประชาสัมพันธ์

“สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ” ร่วมกับ กองทัพอากาศ ตัดเย็บหน้ากากอนามัย DIY แจกจ่ายให้แก่ข้าราชการทหารอากาศและครอบครัว เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา

Admin
06/02/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์

รมต.นนร. นายเทวัญ เรียกประชุมเร่งรัดแก้ไขปัญหากลุ่ม P-Move ตามนโยบาย 9 ด้าน ย้ำทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องติดตามและบูรณาการร่วมกัน เตรียมประชุมใหญ่อีกครั้งกลางเดือนกุมภาพันธ์ 63

Admin
05/02/2020
ข่าวกรม

รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เน้นย้ำใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส พร้อมแนะส่งเสริม การสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนมีความสนใจกีฬาเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศมากที่สุด

Admin
30/01/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ เปิดงานสัมมนา “B10 สร้างสมดุลปาล์มน้ำมัน สู่ความยั่งยืน” สร้างการรับรู้ ความมั่นใจ ความเข้าใจในนโยบายและทิศทางด้านพลังงานของประเทศ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Admin
29/01/2020
ข่าวกรม

นายกฯ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา ร.ร.เตรียมทหาร ครบรอบปีที่ 62-งานเกียรติยศจักรดาวปี 63 สดุดีความกล้าหาญของผู้ได้รับรางวัลจักรดาวสดุดี เชิดชูยกย่องผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ขอนักเรียน ตท.

Admin
27/01/2020