ทอ.จัดประชุมสื่อสารข้อมูลด้านการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ให้แก่ พยาบาลวิชาชีพ กำลังพล พยาบาลสำรอง

อ่าน 8,514 ครั้ง

      ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้กรมแพทย์ทหารอากาศเตรียมกำลังพล เหล่าแพทย์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้นบุคลากรทางการพยาบาลจะถูกขึ้นบัญชีพร้อมเรียก     กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  นำโดย นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์  บัวเผื่อน ผู้อำนวยการกองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะประธานบริหารกำลังพลพยาบาล กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะทำงานกองการพยาบาล ได้จัดประชุมสื่อสารข้อมูลด้านการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ให้แก่ พยาบาลวิชาชีพ  ซึ่งเป็นพยาบาลทหารอากาศ ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  ที่ย้ายไปปฏิบัติงาน นอกกรมแพทย์ทหารอากาศ ในหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะสนับสนุนภารกิจ สู้วิกฤต COVID-19  โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์ ธรรมกุล  หัวหน้าหน่วยติดเชื้อ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง COVID-19 โดยแบ่งการประชุม เป็น รอบ (เช้าบ่าย) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ     ในการนี้ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล  ได้ชี้แจงวัตุประสงค์และภารกิจของกำลังพลพยาบาลสำรอง ให้ได้รับทราบ โดยในเบื้องต้นจะให้กำลังพลพยาบาลสำรอง ทำหน้าที่พยาบาลประจำหน่วยที่ตนสังกัด ในการให้ข้อมูล คำแนะนำ และการปฏิบัติตนในเรื่อง COVID-19 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รวมทั้งครอบครัวทหารอากาศในหน่วย ให้ได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและหากเกิดกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ไม่เพียงพอในการรักษาพยาบาล กำลังพลพยาบาลสำรองเหล่านี้จะถูกเรียกเข้ามาเสริมกำลังในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือหน่วยอื่นตามความเหมาะสม

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บทความล่าสุด

ข่าวฮอต วันนี้