กองทัพอากาศเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่าน 2,797 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานSingapore Airshow 2020 Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์สำหรับการเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ของกองทัพอากาศในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 / หรือเครื่องบินแบบ F-5 TH และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 มาร่วมตั้งแสดงภาคพื้น (Static Aircraft Display) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการเคลื่อนย้ายกำลังของกองทัพอากาศออกนอกประเทศ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์ และเพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศได้รับรู้ขีดความสามารถการพัฒนาด้านการบินและเทคโนโลยีของประเทศต่าง ที่เข้าร่วมแสดงโดยกองทัพอากาศได้จัดกำลังพล และอากาศยานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน 48 นาย โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์  เสสะเวช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานยุทโธปกรณ์และพัฒนาการรบสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะและอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 /หรือเครื่องบินแบบ F-5TH จากฝูงบิน 211 กองบิน 21 จำนวน 2 เครื่องและ อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จากฝูงบิน 404 กองบิน 4 จำนวน 1 เครื่อง รวมอากาศยานทั้งสิ้น 3 เครื่อง เข้าร่วมจัดแสดง ส่วนทางด้านของกองทัพอากาศสิงค์โปร์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดอากาศยานแบบต่าง เข้าร่วมจัดแสดงมากมาย อาทิเช่น F-16 C/D, F-15 SGสำหรับงาน Singapore Airshow 2020 จัดว่าเป็นงานแสดงด้านอากาศยานและยุทธปัจจัยด้านกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีการแสดงอากาศยาน (Static Aircraft Display) และการแสดงการบิน(Aerobatic Flying Display) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์2563 Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บทความล่าสุด

ข่าวฮอต วันนี้