ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรีรับทราบรายงาน นักโทษก่อการจลาจลเรือนจำบุรีรัมย์ สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมสถานการณ์ ติดตามผู้ก่อเหตุ ให้กรมราชทัณฑ์เร่งตรวจสอบมูลเหตุ แรงจูงใจ

Admin
30/03/2020
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมแจง แนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กำหนดช่องทางยื่นสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

Admin
29/03/2020